Srivastava, Ankita, Ruchi Shukla, Kusum Sharma, Hitesh Jain, and D. B. Meshram. 2019. “Microballoons: A Gastro Retentive Drug Delivery System”. Journal of Drug Delivery and Therapeutics 9 (4-s), 625-30. https://doi.org/10.22270/jddt.v9i4-s.3274.